Softcash

Softcash

Glavni proizvod tvrtke b.t.c., s kojom se planira jačanje tržišne pozicije i prepoznatljivost te ostvarenje dodatnih prihoda poslovanja u dugoročnom budućem razdoblju predstavlja aplikacija Softcash, CashFlow programska aplikacija namijenjena financijskim institucijama.

Prvobitna zamisao, ideja, krenula je od korisnika koji su htjeli započeti proces kontroliranja svojih uređaja za obradu gotovine i ostalih sigurnosnih uređaja koje koriste financijske institucije.

Aplikacija SoftCash potpuno je prilagodljiva potrebama i željama klijenta i pisana u dvije tehnologije kako bi se kompletni sustav lakše integrirao kod klijenta.

Aplikacija se sastoji od dva dijela, klijentskog koji upravlja uređajima i administrativne komponente u kojoj korisnici obrađuju zapise.

Svi procesi u obradi gotovine, fizičkog brojanja, analize, dorade i obrade, kao i automatizirani proces knjiženja dijelovi su aplikacije SoftCash.

Aplikacija je vlastiti proizvod tvrtke b.t.c. te ju karakterizira jednostavna nadogradnja i personalizacija prema klijentskim potrebama.

Aplikacija je zaštićena vizualnim identitetom, i intelektualnim vlasništvom.


Od prvoga dana iz proizvodnog procesa, SoftCash je u potpunosti razvijen vlastitim sredstvima te se kontinuirano nadograđuje i usavršava.

Na izradi aplikacije i svih njezinih dijelova interaktivno su uključeni i klijenti kako bi se proces čim više automatizirao i prilagodio potrebama korisnika.

Aplikacija dolazi uz više modula te može funkcionirati samostalno jedan bez drugoga, ali i kao cjelina.

Pojedini moduli ovisni su jedino o centralnoj bazi podataka i serverskoj aplikaciji, i to samo u slučaju spojenosti uređaja na vanjskim lokacijama.

Sigurnosni aspekt aplikacije je dignut na veoma visoku razinu te su u razvoju i proizvodnji korišteni najnapredniji standardi koji se danas koriste u financijskim institucijama.

Važno je također imati na umu da se aplikacijom štedi, upravo zbog jasno definiranoga procesa, te su uštede u pravilnom raspoređivanju ljudi i resursa značajne.

Korištenjem aplikacije ne samo da se štedi, već je moguće i povećati udio obrade s istim brojem ljudi i opreme.

Najvažnije prednosti aplikacije SoftCash nad drugim oblicima obrade gotovine:

 • 1. Sigurnost sustava
 • 2. Mali postotak greške
 • 3. Lako uočavanje grešaka
 • 4. OCR naloga
 • 5. Točno definiranje procesa svakome djelatniku trezora ili operateru brojača
 • 6. Definirani workflow
 • 7. Personalizacija prema potrebama klijenta
 • 8. Spajanje i nadziranje brojača i sortirki novca te integracija istih u bankarski sustav
 • 9. Definiranje i nadogradnja cash flow procesa
 • 10. Spajanje svih vrsta uređaja na jedan software
 • 11. Analiza podataka i izrada statističkih podataka
 • 12. Nadzor djelatnika
 • 13. Sken dokumenta i automatski DMS specifikacija
 • 14. Dekalirani iznos prema klijentu
 • 15. Automatska izrada zapisnika – manjak, visak, krivotvorina..
 • 16. Automatski sustav nadzora ulaznih pošiljaka
 • 17. Automatski sustav zapisivanja ulaznih pošiljaka
 • 18. RFIID nazor vrećica
 • 19. Spajanje vanjski uređaja
 • 20. Nadzor DNTa i vasnjkih depozita
 • 21. Laka analiza svakoga pojedinoga klijenta ili pologa gotovine
 • 22. Spajanje na razne sustave nadzora – npr ProView
 • 23. Podrška za XFS
 • 24. ….


Kompleti sustav obrade gotovine


Sustav nadzora kovinomata, pregovori oko implementacije kompletnog sustava obrade gotovine u toku


Kompleti sustav nadzora gotovine


Sustav nadzora platnih rješenja


Kompleti sustav obrade gotovine