EU projekt

EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Tvrtka b.t.c. d.o.o. sa sjedištem u Nedelišću, posluje od 1989. godine te se na tržištu RH i regije razvila kao pouzdan dobavljač uredske i bankarske opreme. Tvrtka danas djeluje u tri segmenta:

 • Prodaji i održavanju uredske opreme različite namjene, te softvera u smislu poslovnih rješenja, u kojoj djeluje kao ovlašteni partner za veći broj globalno prepoznatih i renomiranih proizvođača, te je u tom dijelu postigla značajnu prepoznatljivost na tržištu;
 • Razvoja vlastitog softvera za krajnje korisnike iz područja bankarskog poslovanja. Radi se o softveru Softcash koji je u potpunosti razvijan od strane stručnog tima tvrtke, te predstavlja značajan potencijal za budući razvoj poslovanja i tvrtke. Razvijen je i vlastiti proizvod BTC Manager;
 • U cilju osiguranja što potpunije podrške klijentima i odgovaranja na specifične zahtjeve pri instalaciji Softcasha, tvrtka razvija i proizvodi opremu kao direktnu podršku instaliranju Softcasha.

Kroz natječaj Ministarstva gospodarstva i poduzetništva pod nazivom Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), tvrtka b.t.c. d.o.o. je osigurala sredstva za realizaciju projekta Uvođenje sustava upravljanja dokumentima u poslovne procese i proizvode tvrtke b.t.c.


Svrha projekta:

Optimizacija poslovanja i razvoj vlastitih softverskih proizvoda uvođenjem DMS-a (Document Managment System) u poslovne procese te povećanje prepoznatljivosti tvrtke na tržištu

Rezultati projekta:

 1. Integriran DMS sustav u poslovne procese tvrtke
 2. Poboljšani hardverski kapaciteti za korištenje DMS-a
 3. Osigurani kapaciteti za unapređenje vlastitih proizvoda
 4. Povećana IT znanja djelatnika za korištenje novog softvera i opreme
 5. Povećana prepoznatljivost vlastitih proizvoda tvrtke

Aktivnosti na projektu:

 1. Nabava i integracija DMS sustava u poslovanje
 2. Nabava hardverske i softverske opreme za integraciju DMS-a
 3. Integracija DMS-a u vlastite proizvode tvrtke
 4. Edukacija djelatnika
 5. Vidljivost i promocija
 6. Upravljanje projektom

Konkretni rezultati projektnih aktivnosti:

 1. Razvijeno softversko rješenje DMS
 2. Nabavljena ICT oprema i instalirana, povezano s DMS-om
 3. Unaprijeđen SoftCash i BTC Manager
 4. Provedeno 16 h edukacije djelatnika (5 djelatnika) za korištenje DMS-a i nove opreme
 5. Nadograđena web stanica
 6. Pripremljeno i tiskano 150 promotivnih leteka, 50 naljepnica
 7. Informacije o projektu osigurane za 30 sudionika početne i završne prezentacije projekta

Razdoblje provedbe projekta: 01/02/2017 – 01/10/2017